Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti u SMARTEO, a.s. Vám ušetří čas a peníze.

Pojištění domácnosti přesně podle vašich představ. Chcete chránit svojí domácnosti proti vykradení, požáru či vytopení? U nás najdete rychlé srovnání nabídek všech pojišťoven na trhu. Pro naše klienty garantujeme slevu 25%. Smlouva uzavřená online je platná během několika minut. Pro rychlou platbu pojistného možnost platby online.

 

Podle Vámi zadaných parametrů zjistíte možnosti pojištění Vaší domácnosti. Vyzkoušejte Své nezávazné porovnání pojištění. Nabízíme nejvyšší slevy min. 40 - 60% na českém trhu.

Ceny jsou exklusivní pro klienty Smarteo.cz a nejsou dostupné na kamenných pobočkách.

Údaje o nemovitosti

House

Vyberte prosím typ pojišťované nemovitosti

Zadejte prosím obec kde se nemovitost nachází

Zadejte prosím PSČ nemovitosti

tooltip-RealitiesInjurance-inhabitation

Vyberte prosím pokud je nemovitost ve výstavbě

Zadejte prosím zastavěnou plochu nemovitosti

m2

Vyberte prosím pokud budete žádat o vinkulaci

Vyberte pokud si přejete do pojištění zahrnout pojištění odpovědnosti. (Doporučujeme, lze kdykoliv z celkové částky vybrat)

Vyberte pokud chcete do kalkulace zahrnout pojištění odcizení, krádeže a vandalismu. (Doporučujeme, lze kdykoliv z celkové částky vybrat)

Zvolte pokud si přejete pojištění povodně

tooltip-RealitiesInjurance-flood_frequency

Zadejte prosím pojistnou částku (PČ) nemovitosti. PČ je horní hranice pojistného plnění, kterou Vám pojišťovna s případě celkového zničení vyplatí. Udává se technická hodnota nemovitosti.

Vyberte pokud si přejete pojistit i domácnost v nemovitosti

Domácnost

Ponechte zvolené pokud je nemovitost trvale obývaná

Vyberte variantu kde se nemovitost nachází

Zadejte prosím obytnou plochu domácnosti

m2

Nechte zvolené pokud si přejete pojištění odpovědnosti. 

Nechte zvolené pokud si přejete pojištění odcizení, krádeže a vandalismu

Zadejte prosím pojistnou částku (PČ) domácnosti. je celková hodnota veškerého vybavení, kterou by jste při celkovém zničení (požár / odcizení) chtěli dostat vyplacenou od pojišťovny. 

   

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti si můžete sjednat u všech pojišťoven působících na českém pojišťovacím trhu, toto pojištění patří bezesporu mezi nejčastější druhy uzavíraných pojištění. Pojištění domácnosti se vztahuje na věci, které jsou součástí bytu, ale pouze v případě, že jsou tyto věci uvedeny v pojistných podmínkách konkrétní pojistné smlouvy. Pojištění domácnosti kryje dvě základní skupiny rizik. První skupinou jsou živelné pohromy a havárie (silný vítr, úder blesku, výbuch, požár, pád či náraz letadla, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení lavin, pád stromu nebo stožáru, tíha sněhu nebo vliv námrazy, zemětřesení, únik vody z vodovodního zařízení apod.), druhou skupinou rizik jsou úmyslné poškození nebo úmyslné zničení, odcizení věci krádeží, vloupáním nebo loupeží, vandalismus.

Výši pojistného je ovlivňuje mnoha specifickými kritérii, jako je například velikost obytné plochy domácnosti, úroveň vybavení, lokalita ve které se domácnost nachází, výše spoluúčasti, zabezpečení domácnosti nebo bezeškodný průběh pojištění domácnosti. Pojištění domácnosti lze rozdělit do tří základních skupin dle typu pojistné ochrany. Podle těchto skupin se také liší výše pojistného pro jednotlivá pojištění domácnosti. Jedná se o základní pojištění (pro standardně vybavené domácnosti), nadstandardní pojištění (pro domácnosti, které jsou zařízeny cennějším vybavením) a doplňkové pojištění domácnosti (pro věci, které nejsou pojištěny v základní smlouvě o pojištění domácnosti jako například jízdní kola, elektronika, stavební součásti, skla apod.)

První typ - základní pojištění domácnosti – je uzavírán nejčastěji a je určen pro většinu standardně vybavených domácností. Výhodou je možnost rychlého sjednání bez dokládání znaleckých posudků a bez nákladů spojených s administrativními úkony v případě nadstandardního vybavení domácnosti. U standardního pojištění domácnosti není nutný odhad znalce nebo prohlídka domácnosti pojišťovacím poradcem, odhady jsou nutné pouze v případě nadstandardního pojištění na větší částky. Další výhodou základního pojištění domácnosti je relativně nízká cena pojištění, oproti tomu nevýhodou je možnost nastavení výše limitů pro jednotlivá pojistná plnění. Na rozdíl od dalších dvou typů pojištění se v tomto případě pojišťuje vždy celý soubor věcí v domácnosti a ne jednotlivé věci jako například umělecké předměty apod.

V případě pojistné události má majitel jistotu, že ochrání vybavení svého bytu. Pojištěnému je vyplacena částka dle podmínek sjednaných v pojistné smlouvě. Tato finanční pomoc napomáhá zmírnit nebo odstranit škody, které vzniknou v důsledku živelné události, případně při vykradení domácnosti nebo vandalismu.

Pojištění domácnosti
u SMARTEO, a.s.

  • RYCHLÉ
  • VÝHODNÉ
  • SPOLEHLIVÉ
  • BEZPEČNÉ

Příklady našeho pojištění

  • Praha 4+1 – 105m / 4. patro / spoluúčast 1.000 Kč / pojistná částka 750.000 Kč 4.450 Kč

  • Plzeň 2+1 – 55m / 3. patro / spoluúčast 1.000 Kč / pojistná částka 300.000 Kč 1.450 Kč

  • Liberec 3+1 – 75m / 1. patro / spoluúčast 1.000 Kč / pojistná částka 250.000 Kč 1.250 Kč